Sözlükte "doğru" ne demek?

1. Bir ucundan öbür ucuna değin yönü değişmeyen, eğri ve çarpık karşıtı; yasa, yöntem ve ahlaka bağlı, dürüst, namuslu.
2. Gerçek, yalan olmayan; gerçeğe ya da kurala uygun.
3. Usa, mantığa uygun; gerçek; hakikat.

Cümle içinde kullanımı

Otobüs, ağaçlıklı bir dereye doğru ağır ağır bayırdan iniyor.
- R. N. Güntekin
Yüzü sapsarı bir kadın iskeleye doğru yürüdü.
- Sait Faik Abasıyanık

Doğru kelimesinin ingilizcesi

adj. true, right, correct, exact, accurate, proper, authentic, honest, fair, truthful, straight, direct, above board, faithful, guileless, just, orthodox, righteous, sincere, spot on, square, upstanding
adv. straight, through, thru, thro, due, true, right, aright, according to Cocker, according to Hoyle
conj. up to

Son eklenenler